Цивілістика в сучасній юриспруденції

Досліджено проблему ролі та місця цивілістики в сучасному праві. Виявлено зв’язки між приватним та публічним правом. Визначено тенденції розвитку адміністративного договору, угод у кримінальному провадженні. Наголошено на розвитку цих категорій раніш у приватному праві. Виявлено аналогії при застосуванні категорій, інститутів приватного права в різних галузях права та правовідносинах. Досліджено зв’язок цивільного права та інших галузей, що належать до приватного й публічного права. Зокрема, цивільного права та екологічного, адміністративного, кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого законодавства. Указано на чільну роль цивільного права в багатьох приватних правовідносинах. Визначено вплив існуючих у цивільному праві інститутів на земельні сервітути, договори в сімейному, житловому, господарському законодавстві.