Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання

Стаття присвячена розгляду місця та значення цивільного правовідношення в механізмі правового регулювання. Автором розглянуто погляди вчених-юристів на елементи механізму правового регулювання, висвітлено широке та вузьке його бачення, досліджено співвідношення правовідносин із нормою права, юридичним фактом та актами правореалізації. Установлено, що цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання можна розглядати як мету його дії, індикатор ефективності, форму існування суспільних відносин і елемент механізму правового регулювання.