Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання

У статті розглядаються питання реалізації нормативних положень, що регулюють порядок застосування інституту угод у кримінальному судочинстві України, щодо яких не досягнуто єдності на рівні доктринальних підходів та виявлено складнощі у практичному застосуванні. Дослідження зазначених питань здійснюється автором крізь призму категорії «приватний інтерес у кримінальному судочинстві».