Укладення трудового договору, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», як самостійна підстава припинення трудового договору

У статті розглядається укладення трудового договору, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», як самостійна підстава припинення трудового договору. Встановлено, що до суттєвих ознак припинення трудового договору за розглядуваною підставою належать: а) наявність специфічних сторін трудового договору: звільнювані особи – особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; роботодавці – юридичні особи приватного права та фізичні особи – підприємці; б) протягом одного року до дня припинення виконання владних функцій особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття рішень щодо діяльності майбутніх роботодавців; в) трудовий договір був укладений протягом одного року з дня припинення особою діяльності, пов’язаної з виконанням владних функцій; г) звільнення проводиться на вимогу осіб, які не є стороною трудового договору.