Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)

Досліджено вплив перевороту 25 жовтня 1917 р. на державотворчий процес в Україні. Засудивши переворот, Центральна Рада змінює автономський вектор у національно-державному відродженні на самостійницький, наслідком чого стало прийняття Третього Універсалу, який проголосив Українську Народну Республіку (УНР). Проаналізовано зовнішню програму і внутрішні соціально-економічні завдання УНР (участь УНР у мировій конференції, соціалізація землі, восьмигодинний робочий день, амністія тощо). Досліджено проблемні положення Третього Універсалу, передусім питання федеративних зв’язків із Росією та їх наслідки для державотворчого процесу.