Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні

Наведено підсумки Лютневої революції 1917 р. як передумови національно-державного відродження України. Проаналізовано процес створення Центральної ради. Досліджено тогочасне бачення сутності автономії України як безперервного розвитку громадсько-політичної та наукової думки, програмних положень українських політичних партій. Показано ставлення до ідеї національно-державного відродження України широкого українського загалу.