Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації

У публікації досліджено зміст елементів верховенства права, що визначені як обов’язкові Венеціанською комісією у доповіді, датованій березнем 2011 р. Дослідження здійснено з метою встановити, чи знайшли своє закріплення зазначені елементи в тексті Кодексу адміністративного судочинства України. Зроблено висновок, що стаття Кодексу із назвою «Верховенство права» вміщує інформацію щодо 2-х із 6-ти обов’язкових елементів. Запропоновано викласти відповідні норми Кодексу так, щоб вони були практично застосовними; їх приписи дозволяли наповнити сполучення слів «верховенство права» конкретним змістом, зрозумілим як представникам судової влади, так і приватним особам, вимушеним звертатися до останніх за захистом своїх прав. На прикладі рішення Європейського суду з прав людини проілюстровано, як нехтування суб’єктами влади навіть деякими із обов’язкових елементів призводить до ігнорування ідеї верховенства права в цілому.