Види організованих злочинних об'єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн

Об’єднання осіб з метою вчинення злочинів у наш час набуває значного поширення. Тому їх вивчення має важливе значення. За мету автор поставив порівняти правове дослідження окремих загальних та спеціальних видів злочинних об'єднань, кримінальна відповідальність за створення та участь в яких встановлена в законодавстві України та інших країн. На підставі аналізу рекомендацій щодо криміналізації організованої злочинної діяльності, висловлених у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. та Рамковому рішенні Ради ЄС про боротьбу з організованою злочинністю від 24 жовтня 2008 р., виявлено особливості імплементації положень цих міжнародних нормативно-правових актів у національних правових системах різних зарубіжних країн. Встановлено, що поняття організованої групи, що застосовується у кримінальному законодавстві України, неможливо ототожнювати ні з організованими групами, ні зі злочинними організаціями про які згадується у вищезазначених міжнародних нормативно-правових актах. Натомість поняття організованої групи та злочинної організації, відомості про які зазначено в цих документах, можна порівнювати лише зі злочинною організацією, криміналізованою у ч. 4 ст. 28 та ст. 255 КК України.