Вимоги до обгрунтованності рішень на прикладі рішення київського апеляційного господарського суду

Правосуддя у цивільних справах здійснюється шляхом їх розгляду та вирішенням у судовому порядку. Тому це питання є центральним у дослідженні в рамках науки про процесуальне право. Головна мета роботи полягає в аналізі вимог до обгрунтування судження на прикладі судового акта Київського апеляційного господарського суду. Для досягнення цієї мети були використані методи, які дали можливість вивчати поставлене питання з різних точок зору. Використовуючи методи порівняння та аналізу, автором було вивчено судові рішення та отримано відповідні висновки. Автор знайшов невтішні висновки суду. Визначено складність виконання статті 216 Цивільного кодексу України щодо статті 1212 Цивільного кодексу України. Юридичне значення судового рішення полягає в тому, що з його прийняттям вирішується суть справи, відносини між сторонами набувають ознак впевненості та стабільності, що сприяє нормальному виконанню зобов'язань сторонами та здійсненню їх суб'єктивних цивільних прав.