Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси

У статті в історичній ретроспективі розглядаються особливості формування та розвитку вітчизняної доктрини речових прав. Указані причини, що обумовлювали її динаміку і зміни в різні історичні періоди розвитку права: дореволюційний, радянський та сучасний. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що сучасна доктрина речових прав в Україні в багатьох аспектах і досі зберігає наступництво як відносно дореволюційного цивільного права, так і цивільного права радянського періоду (зокрема, щодо прав оперативного управління та господарського відання). Вона втілює також передовий досвід та напрацювання інших країн світу, передусім Франції та Німеччини, застосовуючи їх з урахуванням особливості вітчизняного цивільного права, тих правових традицій та ментальності українського народу, що історично склалися на теренах нашої держави.