Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження

У статті розглядаються питання недостатньо вивченої в юридичній науці теми внутрішнього і зовнішнього в праві та їх співвідношення. Незважаючи на використання термінів «внутрішнє» і «зовнішнє» в дослідженні сутності, змісту, форми, структури права, їх функція фактично зведена до значення епітетів у характеристиці певних його якостей (сторін). Питання про те, що у праві дійсно є внутрішнім, а що зовнішнім, – не з’ясоване. Зважаючи на загальнонауковий статус цих категорій, потрібно визначити їх методологічну роль у розв’язанні тих чи інших проблем теорії права.