Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм

У статті розкривається поняття біоетики і різні погляди на обсяг та зміст її предмета. Аналізується вплив біоетики на розвиток кримінального права. Виділяються спільні для кримінального права та біоетики питання. Обґрунтовується висновок про виконання біоетикою функції джерела кримінального права.