Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту

У статті досліджується питання взаємодії права ЄС із національним правом Великобританії в конституційно-правовому розрізі. Значну увагу приділено питанню конкуренції суверенітетів: верховенства права ЄС та основоположного принципу британської конституції – принципу верховенства Парламенту в законодавчій сфері. Також досліджено питання співвідношення принципу прямої дії норм права ЄС і національного права Великобританії. Робиться акцент на дослідженні правових аспектів процесу реінтеграції Сполученого Королівства зі складу ЄС.