Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику

Стаття присвячена дослідженню проблематики дефектів кримінального процесуального права. Відзначається, що активне законотворення, що властиве сучасним реформаційним процесам у суспільстві, зумовлює істотні корективи кримінального процесуального законодавства, а саме: внесення змін до окремих існуючих законодавчих приписів або прийняття концептуально нових законодавчих актів, що не завжди узгоджуються між собою, не відповідають вимогам законодавчої техніки, містять надмірності правового регулювання, що висуває нагальну потребу у їх критичному осмисленні з погляду якості законодавчої техніки. Виокремлюються основні узагальнені форми (напрями) негативного впливу дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику.