Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя

Вивчення злочинів проти правосуддя має важливу роль для суспільства. Тому автором було вивчено роль міжнародно-правових актів на сутність злочинів проти правосуддя. Автор вказує на наявність агресивних дій проти України в контексті анексії і подальшої окупації Автономної Республіки Крим, а також частин Донецької і Луганської областей. У зв'язку з цим розглядається необхідність ратифікаціїУкраїною Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На думку автора, ратифікація даного міжнародно-правового акту призведе до необхідності кримінально-правової охорони Міжнародного кримінального суду шляхом включення в злочини проти правосуддя окремих суспільно-небезпечних діянь, що посягають на його діяльність. Окрему увагу приділено важливості ратифікації Конвенції Ради Європи щодо захисту прав людини і основоположних свобод (1950). Автор вказує, що її ратифікація призвела до того, що Україна визнала рішення (практику) Європейського суду з прав людини джерелом права. Такий підхід дозволяє розширено тлумачити окремі ознаки злочинів проти правосуддя.