Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки

Кількість злочинів з кожним роком зростає. Тому основна мета роботи полягає у дослідженні впливу злочинності на забезпечення соціальної безпеки в Україні. Після проведення аналізу основних соціально-економічних показників можливо сформувати пропозиції щодо реформування підходу до оцінювання рівня функціонування правоохоронної системи. У роботі розглянуто правові та організаційно-управлінські чинники, що вплинули на рівень злочинності за останні три роки. Проаналізувавши стан судових справ у Європейському суді з прав людини в сфері Державної кримінально-виконавчої служби України, доведено, що дієвим засобом, спрямованим на поліпшення ситуації, повинен стати Національний превентивний механізм, який передбачає механізм проведення моніторингових візитів до місць несвободи та реагування уповноважених осіб на виявлені системні прогалини, проблеми матеріального забезпечення, державного фінансування та забезпечення людськими ресурсами місць несвободи. Автором доведено негативний вплив на рівень злочинності низки ухвалених нормативно-правових актів, які не містили поетапних науково обґрунтованих кроків, без широкого обговорення та висновків науково-дослідних установ. Визначено проблемні елементи, що потребують негайних дієвих механізмів, виконання яких дасть змогу поліпшити стан соціальної безпеки.