Ефективність кримінально‑правового забезпечення охорони і захисту гідності в Україні: питання соціальної зумовленості

У статті здійснено спробу дослідження ефективності кримінально-правового забезпечення охорони і захисту гідності в Україні. Вирішення такої проблеми стало можливим через звернення уваги на питання соціальної обумовленості криміналізації діянь, які посягають на гідність людини. Важливим є те, що автором встановлено чинники соціальної зумовленості криміналізації таких діянь. Особливу увагу було приділено необхідності криміналізації в Україні образи та наклепу як злочинів проти гідності особи. Такий висновок автором було зроблено через аналіз національного, іноземного та міжнародного законодавства. Проведений вище аналіз чинників дає підстави для висновку про наявність соціальної зумовленості для встановлення кримінальної відповідальності за такі посягання на гідність людини як наклеп та образа, що істотно підвищить ефективність забезпечення правової охорони та захисту гідності людини, сприятиме подальшому утвердженню її прав і свобод на шляху євроінтеграції України. Не зважаючи на те, що честь та гідність людини названі в ст.3 Конституції України серед благ людини, які визнаються найвищими соціальними цінностями в Україні, а в назві третього розділу Особливої частини КК є слова «честь» і «гідність», в цьому розділі таких складів злочинів немає. Крім цього, на відміну від попередніх кримінальних кодексів, появилося в його назві слово «честь», застосування якого видається некоректним щодо наведеного вище сучасного розуміння гідності людини в доктрині філософії права та теорії права. Отже, назва цього розділу ширша за її зміст, кримінальна відповідальність за посягання на згадані цінності відсутня. Автором вказано на наявність соціальної зумовленості для встановлення кримінальної відповідальності за такі посягання на гідність людини як наклеп та образа, що істотно підвищить ефективність забезпечення правової охорони та захисту гідності людини, сприятиме подальшому утвердженню її прав і свобод на шляху євроінтеграції України