Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин

Стаття присвячена з’ясуванню феномену економічна влада, що є важливою формою функціонування економічних відносин, а також чинником ефективності реалізації державою економічної політики, встановлення та забезпечення нею правового господарського порядку. У статті надані авторські визначення правового господарського порядку, економічної влади та її видів, економічного народовладдя. Розглянуті проблеми модернізації законодавства України про холдингові відносини.