Етика судді та особливості її нормативної регламентації

У статті вказуються основні етапи формування судової етики та її співвідношення з етикою судді, визначаються основні міжнародні стандарти суддівської етики та поведінки з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, аналізуються універсальні та європейські міжнародно-правові документи, що їх закріплюють, ступінь їх обов’язковості та адресати, характеризуються особливості нормативної регламентації вимог суддівської етики на національному рівні, пропонується виокремлювати етико-правові норми як самостійний різновид у системі соціального регулювання.