Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань

Досліджено юридичні факти в механізмі правового регулювання зобов’язальних відносин. Звернено увагу на те, що за своєю юридичною суттю юридичний факт слід розглядати через теорію подвійної складової щодо їх правової природи, зокрема через взаємопов’язані та взаємообумовлені явища, а саме: конкретну ситуацію дійсності та правову конструкцію, яка відображена в системі законодавчих актів чи/або інших соціальних регуляторах. Обґрунтовано значення правових передумов у формуванні юридичних фактів. Зазначається, що як обставина реальної дійсності юридичний факт не є самодостатнім, він потребує юридичної оцінки й з огляду на його сформованість, адже визначає зміст прав та обов’язків зобов’язального правовідношення.