З історії взаємного співробітництва Республіки Казахстан з державами Центральної Азії (1991-2000)

У цій дослідницькій статті йдеться про прийняті та реалізовані угоди держав Центральної Азії після розпаду Радянського Союзу: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану у сфері політичного та економічного співробітництва, оборони, культури, соціальної та гуманітарної політики. Відносини держав Центральної Азії є об'єктом дослідження і розглядаються як політико-історичний аспект. Ці середньоазіатські держави мають свою історію розвитку, яка сформувалася в пострадянський період. Тому наукова література та архівні документи були доведені до наукового аналізу з метою вивчення їх ініціатив та домовленостей про співпрацю між собою на міжнародному рівні з наукової точки зору в галузі історичної науки та розгляду їх в історико-політичному аспекті. З теоретичної, методологічної точки зору однією з найважливіших проблем є вивчення політичного, економічного, соціально-культурного розвитку держав Центральної Азії в історико-політичному аспекті, а також у системі міжнародних відносин. Тому необхідно узагальнити та проаналізувати наукову літературу, архівні дані та відомості, що містяться у збірнику документів, які стосуються даної тематики з наукової точки зору. У результаті також були вивчені взаємні домовленості, дружба та співробітництво між державами Центральної Азії, стратегічне партнерство у сферах розвитку, проведено аналіз їх минулого та майбутнього.

Doi: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.72-81