Забезпечення безпеки транспорту органами поліції та підрозділами країн-членів Європейського Союзу

Органи та підрозділи поліції є окремою ланкою в системі забезпечення всіх рівнів національної безпеки, у тому числі транспортного. Глобалізація, технічний прогрес і урбанізація призводять до збільшення автомобільного транспорту та вантажних перевезень, що робить необхідним забезпечення безпеки транспорту. Мета наукової роботи полягає в тому, щоб визначити фактори, що впливають на безпеку транспорту та вплив органів поліції та підрозділів Європейського Союзу на безпеку транспорту. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи, а саме: статистичний аналіз, кореляція, факторний аналіз, узагальнення та аналогія. Встановлено, що існує позитивний взаємозв’язок між кількістю поліцейських, кількістю дорожньо-транспортних пригод та кількістю постраждалих на дорозі на Кіпрі. Доведено негативний взаємозв’язок між кількістю поліцейських та кількістю дорожньо-транспортних пригод у Німеччині, Фінляндії, Греції, Бельгії та Швеції. Виявлено позитивну взаємозалежність між кількістю поліцейських і постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах на Кіпрі, Німеччині, Фінляндії та негативну взаємозалежність у Греції, Бельгії, Швеції. Виявлено низький рівень взаємозалежності між кількістю автомобілів і кількістю дорожньо-транспортних пригод у Швеції та Німеччині, негативний взаємозв’язок на Кіпрі, Греції, Бельгії та Фінляндії. Встановлено фактори, що впливають на безпеку транспорту, а саме: законодавче регулювання, рівень впровадження інноваційних цифрових технологій, транспортна інфраструктура, географічне розташування, протяжність доріг, психофізичні фактори водіїв, соціальні. Доведено, що органи та підрозділи поліції, враховуючи інші фактори, що впливають на безпеку транспорту, недостатньо забезпечують транспортну безпеку в Європейському Союзі.

Doi: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.301-309