Загальна Декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу

 У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз впливу Загальної Декларації прав людини 1948 р. на становлення сучасної системи міжнародних актів з прав людини. Зокрема, прослідковано діалектичний зв’язок між положеннями Загальної Декларації прав людини та Хартії основоположних прав людини Європейського Союзу. Встановлено, що закладені в основу Загальної Декларації прав людини такі ціннісні орієнтації, як гідність людини, взаємозалежність, неподільність фундаментальних прав людини, спрямованість усіх категорій прав людини на створення належних умов існування та розвитку індивіда, є також визначальними принципами захисту прав людини, закладені у Хартії основоположних прав Європейського Союзу. Таким чином, продемонстровано, що, з одного боку, ключові ідеї Загальної Декларації прав людини є в цілому ідеологічною основою Хартії основоположних прав, а з другого боку, норми зазначеної Хартії якісно розвивають положення Загальної Декларації ООН, забезпечуючи змістовну конкретизацію прав та свобод людини і створюючи більш ефективні передумови їх юридичного гарантування.