Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС

Стаття присвячена дослідженню інституту відповідальності уряду, моделей його конституційного регулювання в країнах – членах Європейського Союзу. Розглядаються особливості конституційної регламентації відповідальності окремих міністрів та уряду перед парламентом, главою держави, а також перед судами загальної або спеціальної юрисдикції.