Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика

Досліджено і проаналізовано походження загальноправової термінології, зокрема, термінів «право», «закон», «злочин», «кримінальний», «карний», «дозвіл», «дозволяти», «держава», «суд» в українській, польській і російській мовах. Етимологія даних термінів свідчить про їх спільне походження і розуміння у слов’янських мовах, що сприяє формуванню загальноєвропейського праворозуміння й тлумачення на основі загальноєвропейських ідей, цінностей і принципів права.