Захист прав людини в контексті формування принципу верховенства права: міжнародний аспект

Охарактеризовано закріплення принципу верховенства в міжнародних документах. Встановлено, що верховенство права в роботі ООН стало темою постійного обговорення. Значну активізацію придбало з 2007 року, затвердившись як одна з найбільш важливих сфер діяльності організації. В документах ООН верховенство права визначається як принцип або як сфера діяльності Організації і країн-членів. Діяльність в області верховенства права Генеральний секретар ООН у доповіді розділяє на три сектори: верховенство права на міжнародному рівні, верховенство права в контексті конфліктних і постконфліктних ситуацій, верховенство права в контексті довгострокового розвитку. У щорічних доповідях Генерального секретаря ООН продовжено спрямування зусиль із сприяння верховенству права на національному і міжнародному рівнях. Діяльність і документи ООН засвідчують, що зміцнення верховенства права на міжнародному рівні неможливо без заохочення, дотримання і здійснення міжнародних договорів, вирішення суперечок мирними засобами, а також захисту прав людини, які мають нерозривний зв'язок з принципом верховенства права. Зазначено сфери діяльності, які зміцнюють верховенство права. Проаналізовано зміст резолюцій «Верховенство права на національному і міжнародному рівнях», за результатами узагальнення змісту і спрямованості сесій Генеральної Асамблеї протягом останніх п’ятнадцяти років, визначено напрями діяльності в цих рамках. Верховенство права визнається одним із засадничих принципів європейської спільноти та закріплено у її регіональних актах. Визначено елементи принципу верховенства права за результатами узагальнення практики ЄСПЛ. Встановлено, що саме в європейському регіоні велику роль у формуванні і тлумаченні концепту верховенства права відіграє його судова інтерпретація, яка здійснюється двома міжнародними судовими установами: ЄСПЛ і Європейський суд справедливості. Верховенство права отримало представлення в роботі Організації по безпеці і співпраці в Європі (ОБСЄ), грає істотну роль в просуванні і захисті прав людини. Значний вклад в розвиток нормативних положень реалізації принципу верховенства права на міжнародному рівні зроблено Міжнародною неурядовою організацією «World Justice Project», яка розробила в 2010 році індекс верховенства права. Охарактеризовано показники виміру індексу верховенства права в державі та проведено їх аналіз в динамці на міжнародному рівні і розподіл індексу верховенства права по факторам в Україні

Doi: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.32-42