Запобігання злочинності юридичних осіб: зарубіжний досвід та перспективи застосування в Україні

Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що нині в країнах світу зростає злочинність серед юридичних осіб. Це явище є надзвичайно небезпечним, оскільки корпоративна злочинність пов’язана із скоєнням економічних злочинів – легалізацією незаконно отриманих доходів та корупцією, що негативно впливає на економіку окремої держави та світову економіку. Щоб запобігти злочинності серед юридичних осіб, урядам країн необхідно вжити заходів, спрямованих на протидію корпоративній злочинності, скористатися технічним прогресом у виявленні та запобіганні правопорушенням серед юридичних осіб. Метою цього дослідження є виявлення особливостей заходів щодо запобігання корпоративній злочинності в зарубіжних країнах, аналіз перспектив застосування досвіду інших держав у розробці їх ефективних заходів протидії. Також були запропоновані інноваційні підходи та методи, які підвищать ефективність заходів протидії корпоративній злочинності. Провідні методи, використані у цьому дослідженні, є теоретичними: вивчення наукової літератури, а також нормативних документів для з’ясування стану досліджуваної проблеми. Були використані аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та моделювання, що дозволило описати термінологію. Крім того, системний метод, діалектичний та історичний методи аналізу були використані при вивченні нормативних актів, включаючи також такі спеціальні методи, як метод юридичного тлумачення, метод правового прогнозування. Результатом цієї роботи є виявлення важливості запобігання корпоративним злочинам, ефективні заходи, які застосовуються до юридичних осіб для виявлення та запобігання корпоративним злочинам. В результаті цього дослідження були запропоновані можливі заходи, спрямовані на запобігання корпоративній злочинності, враховуючи позитивний досвід зарубіжних країн. Проаналізувавши стан корпоративної злочинності в інших країнах світу, автори роблять висновок, що Україні слід впровадити заходи щодо запобігання злочинам серед юридичних осіб, щоб зменшити кількість правопорушень та підвищити рівень національної економіки

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.301-310