Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання)

Відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві України визначення засад кримінального провадження зумовлює актуальність досліджуваної проблеми. Загальновідомо, що кримінальне процесуальне законодавство має розроблятися відповідно до конституційних засад судочинства, які обумовлюють регулювання кримінальних процесуальних відносин таким чином, що обов’язок забезпечення прав і законних інтересів людини покладається на органи досудового розслідування, прокурора, слідчого суддю та суд. Враховуючи публічну природу кримінальної процесуальної діяльності України, держава практично у всіх випадках здійснення кримінально караних діянь бере на себе обов’язок безпосередньо захищати права та законні інтереси учасників процесу, без узгодженості своєї діяльності з їх волею та бажанням. Тому у роботі проаналізовано засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб. Розглянуто проблеми нормативного регулювання. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані методи моделювання, абстрагування, проаналізовано різноманітні нормативні акти та літературні джерела. Встановлено, що публічність кримінального процесу ґрунтується на процесуально-посадовій активності суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження. Зазначено, що основні положення, виражені в засадах кримінальної процесуальної діяльності, мають неухильно дотримуватися усіма суб’єктами правозастосування у ході кримінальних процесуальних відносин. В роботі досліджена сутність кримінального процесу та його відмінність від інших галузей правової діяльності. Сформульовано окремі висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального законодавства