Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення

У статті досліджено питання про застосовність ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій проголошено право на справедливий суд, при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Проаналізовані так звані критерії Енгеля (належність до національного права, характер правопорушення та суворість покарання), що вироблені Європейським судом з прав людини для визначення, чи належить правовий конфлікт до справи «кримінального обвинувачення». З’ясовано, що Європейський суд тлумачить термін «кримінальне обвинувачення» автономно, що дозволяє поширити гарантії справедливого правосуддя на провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зроблено огляд рішень ЄСПЛ, постановлених проти України, що стосуються забезпечення справедливого судового розгляду при притягненні особи до адміністративної відповідальності.