Застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин

Досліджено застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин. Обґрунтовано, що за своєю природою правова презумпція не є юридичним фактом – це прийом юридичної техніки, здатний разом з іншими елементами юридичного складу породжувати правові наслідки у вигляді переходу прав та обов’язків у порядку спадкового наступництва. Виокремлено дві групи правових презумпцій, що застосовуються у сфері спадкування. До першої групи належать припущення, закріплені безпосередньо у нормах книги 6 ЦК України (презумпція прийняття спадщини, презумпція відмови від спадщини). Другу групу становлять презумпції, що встановлюються іншими підгалузями цивільного права (презумпція правомірності правочину, презумпція смерті, презумпція батьківства).