Здійснення подружжям права спільної сумісної власності

Досліджено проблеми здійснення подружжям права спільної сумісної власності на майно, що використовується в підприємницькій діяльності суб’єктами господарювання різних організаційних форм і видів – приватним підприємством, господарським товариством, фізичною особою – підприємцем, а також питання щодо визнання недійсними договорів щодо розпорядження майном, що належить чоловікові і дружині на праві спільної сумісної власності, укладених одним із подружжя без згоди іншого.