Значення дефініції «цивільний оборот» у юриспруденції

Досліджено значення поняття «цивільний оборот» для юриспруденції. Зазначено, що поняття дасть змогу окреслити межі його застосування. У навчальному процесі дефініція цивільного обороту дозволить не тільки сформувати уявлення про
ті явища, які позначаються словами «цивільний оборот», а й зрозуміти поняття оборотоздатності об’єктів та його видів. Для правозастосування поняття створить умови ефективного захисту порушених прав, вирішення спорів, тлумачення
норм та правочинів, усунення сумнівів щодо наявності та належності прав і обов’язків.