Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства

У статті аналізуються можливості впливу тих рішень Європейського суду з прав людини проти України, в яких він вказує, що причиною порушення конвенційного права є певні недоліки національного законодавства. Проведено класифікацію таких рішень за чотирма критеріями: зміст тих конвенційних прав, які мають бути ефективно забезпечені відповідними законодавчими нормами; характер зазначених недоліків; вербальна форма викладу висновків ЄСПЛ щодо недоліків законодавчих гарантій конвенційних прав; галузевий розподіл виявлених ЄСПЛ недоліків національного законодавства в рамках системи права України. Зроблено висновок, що такого роду рішення ЄСПЛ можуть вважатися повністю виконаними, якщо Україна не тільки виплатила заявнику справедливу компенсацію, а й усунула згадані законодавчі дефекти.