Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці

Стаття присвячена розкриттю принципу справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці. Обґрунтовано, що категорія «справедливість» у трудових та пов’язаних із ними відносинах застосовується у двох основних значеннях: з одного боку, як основна мета, якої прагне досягти нормотворець у відповідній царині, а з другого – як процес реалізації чинного законодавства про працю. Доведено необхідність створення ефективного юридичного механізму реалізації захисту трудових прав працівників, у підґрунтя якого буде законодавчо покладено норму, за якою нормотворча і правозастосовна діяльність у сфері праці має ґрунтуватися на принципі соціальної справедливості.