Правозастосовче аргументування у судовому процесі (загальнотеоретичні аспекти)

Актуальність дослідження обумовлена тим, що правова аргументація, яка міститься у рішеннях українських судів, часто зазнає критики як слабка чи непереконлива. Допомогти вирішити актуальне завдання з покращення правової аргументації може загальнотеоретичне осмислення правозастосовчого аргументування як діяльності, що є метою даного дослідженн...

Cуспільний та державно-правовий розвиток Стародавньої Індії

В умовах сучасного новітнього трансформаційного процесу в організації як регіональних, так і світових економічних зв’язків та відповідних соціальних відносин важливим є осмислення основних закономірностей право- і державотворення в країнах світу. Цьому сприяє дослідження державно-правового розвитку в окремих регіонах, зокрема й на тере...

Перехідне правосуддя як засіб відновлення порушених прав людини в умовах особливих правових режимів

У статті досліджується інститут перехідного правосуддя як засіб захисту та відновлення прав людини під час дії особливих правових режимів та після їх припинення, що є актуальним в умовах сучасності, виходячи з наявності воєного стану в Україні. Мета роботи полягає у з’ясуванні теоретико-правових особливостей ...

Загальнодозвільний тип юридичного регулювання і практика Конституційного Суду України

Мета даної роботи полягає у виявленні юридичних засобів забезпечення верховенства права та дослідженні інституційної ролі конституційного судочинства у цьому процесі. З’ясовано інструментальний потенціал загальнодозвільного типу юридичного регулювання для реалізації ідеї правовладдя загалом та правообмежувальної діяльності зокрема, як...

Дослідження недосконалості екологічного законодавства України у сфері поводження з відходами

У статті досліджено недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами в Україні. Основою для таких досліджень є критична ситуація, визначена в Національній стратегії поводження з відходами до 2030 року, яка пов’язана із зростанням екологічних загроз для нашої країни. Сучасна державна екологічна політика та існуючі...