Забезпечення безпеки транспорту органами поліції та підрозділами країн-членів Європейського Союзу

Органи та підрозділи поліції є окремою ланкою в системі забезпечення всіх рівнів національної безпеки, у тому числі транспортного. Глобалізація, технічний прогрес і урбанізація призводять до збільшення автомобільного транспорту та вантажних перевезень, що робить необхідним забезпечення безпеки транспорту. Мета наукової...

Біометричні персональні дані та їх використання в розслідуванні кримінальних правопорушень

Стаття присвячена аналізу біометричних персональних даних, які пропонується розглядати як джерело інформації про особу та використовувати під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Актуальність теми дослідження полягає в необхідності розроблення оптимального механізму використання біометричних персона...

Вагомість кримінальних судових доказів

Статтю присвячено актуальній темі вагомості кримінальних судових доказів, яку в доктрині кримінального процесу України практично не досліджено. Законодавець, запровадивши 2012 р. це оцінне поняття (п. п. 1, 11 ч. 1 ст. 178КПК), не дав його нормативного тлумачення. У результаті виникла ситуація понятійної невизначеності...

Порушення прав людини воєнними злочинами: теорія та практика

Дана стаття присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем порушення прав людини воєнними злочинами, захисту законних інтересів осіб у національному та міжнародному праві внаслідок такого порушення. Мета даного дослідження полягає у комплексному аналізі теоретико-прикладних питань, що стосуються...

Об’єкт кримінального правопорушення: сучасні трактування

Боротьба правоохоронних та судових органів сучасної правової держави, а також всього суспільства з проявами злочинності неодмінно пов’язана з необхідністю поглибленого дослідження злочинів (далі – кримінальних правопорушень), їх суті, структури складових системних елементів, форм зовнішнього прояву, що є об...