Життя та здоров’я людини як об’єкт екологічного права у глобалізованому світі

У статті досліджуються питання правового забезпечення охорони життя та здоров’я людини в новітніх умовах глобалізаційних процесів, які охопили всі сфери політичного, економічного, фінансового, соціального, географічного та культурного життя і становляться базовим чинником людства на планеті. Ці процеси задають нові тенденції екологічного р...

Сучасні підходи міжнародного приватного права та колізійні норми договорів про правову допомогу у цивільних справах

Частина договорів про правову допомогу між Україною та іншими державами містить колізійні норми. Ті з них, що визначають право застосовуване до договірних зобов’язань, сімейних та спадкових відносин є такими, що не відповідають сучасним підходам визначення права, застосовуваного до згаданих груп відносин. Метою статті є розкриття відміннос...

Мова криміналістики: формування понятійно-термінологічного апарату

Будь-яка теорія припускає наявність свого термінологічного апарату – мови, яка створюється для вирішення специфічних наукових завдань і призначена для опису відповідної предметної області; у криміналістиці він також служить ефективним засобом мислення, має бути вкрай спеціалізований для відтворення неповторності предмета дослідження, що ак...

Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань застосування запобіжних заходів стосовно осіб, щодо яких здійснюється кримінальне провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру (далі – COMPULSORY PSYCHIATRIC CARE) у контексті міжнародних стандартів та інтерпретаційної практики Європейського суду з прав людини (далі &nda...

Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії

Питання патронату над дітьми уже неодноразово ставали предметом наукових розвідок. Проте і в теорії, і на практиці залишилося багато проблемних аспектів, що випливають із влаштування дітей у сім’ю патронатного вихователя та потребують свого нагального вирішення. Тому, вбачається, є необхідним дослідити, чи привели зміни у правовому регулюв...