Foto

Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику / Influence of Defects Criminal Procedure Legislation on Law Enforcement

Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику / Influence of Defects Criminal Procedure Legislation on Law Enforcement

Foto

Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень / Theoretical and Historical Aspects of Formation of Special Scientific Picture of the World Based on Comparative Legal Studies

Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень / Theoretical and Historical Aspects of Formation of Special Scientific Picture of the World Based on Comparative Legal Studies