Проблема об’єктності аутсорсингових відносин в системі економічної та господарсько‑правової політики держави

Розвиток ринкових відносин посприяв забезпеченню економічно ефективних управлінських та організаційних схем, які застосовуються іноземними субєктами, у вітчизняній економіці. Аутсорсинг впливає на різні процеси, в тому числі і на економічні та політичні чинники та представляє собою сукупність механізмів, які направлені на передачу підприємством...

Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу

 Підприємницька діяльність в Україні почала формуватися в умовах відсутності попереднього досвіду її правового регулювання у зв’язку із тривалим соціалістичним періодом. Відносини між фізичними особами та організаціями, які об’єдналися в одну корпорацію потребують особливого регулювання, і одним із засобів, за допомогою якого ст...

Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні

В статті розглядаються актуальні для сучасної науки кримінального процесуального права та правозастосовчої практики питання використання в кримінальному провадженні цифрових доказів. Авторами підкреслюється, що розвиток цифрових технологій, електронних форм комунікації, мережі інтернет, транснаціональний та транскордонний характер злочинів, що в...

Правова доктрина дотримання трудових прав

Неодмінною умовою побудови оптимальної моделі правової та соціальної держави в Україні є створення ефективних механізмів реалізації та захисту трудових прав, які посідають центральне місце у системі прав особи. Але однією з основних проблем є створення та вдосконалення системи гарантій, які забезпечать реалізацію та захист громадянами права на п...

Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки

Конституційні права та свободи є фундаментальною основою існування та розвитку народу, а тому держава зобов’язана створювати ефективні організаційноправові механізми для їх реалізації. У статті проведено порівняльний аналіз конституцій франкомовних держав африканського континенту, які були введені в дію відразу ж після отримання ними незал...