Міжнародно‑правові механізми забезпечення соціальних та трудових прав людини

Формування сучасної наукової концепції про значення і роль міжнародно-правових основ забезпечення соціально-трудових прав людини є актуальною правовою проблемою, вирішення якої сприяє формуванню в Казахстані правової і соціальної держави, реформуванню національного правового регулювання в контексті міжнародно-правових зобов'язань країни. Мет...

Дискримінація у сфері праці: питання ефективності національних і міжнародних стандартів

Дискримінація суперечить одвічним прагненням людини до свободи, рівності, справедливості. Особливою проблемою вона стає в сфері трудових відносин, оскільки стосується найважливіших, з точки зору задоволення фізичних і духовних потреб, прав, в тому числі: права на рівний доступ до праці, на рівну винагороду за працю, на рівні шанси в кар'єрно...

Докази в кримінальному провадженні: проблеми допустимості у сучасних реаліях

 У сучасних умовах докази в інформаційно-пізнавальному контексті можна розглядати як своєрідний місток між юристами-дослідниками (слідчий, прокурор) і досліджуваною в контексті вимог статті 91 Кримінального процесуального кодексу України подією минулого. Це пов’язано з тим, що за допомогою доказів сторони зі змісту ідеальних і ма...

Цивільний кодекс Республіки Білорусь: проблеми і напрямки реформування

Рівень юридично-технічної досконалості цивільного законодавства в тій чи іншій країні в значній мірі визначається конкретно-історичними тенденціями і проблемами його функціонування. Сьогодні головною інноваційною домінантою для Республіки Білорусь є формування адекватної системи реформованого цивільного законодавства. У свою чергу, Цивільни...

Модернізація корпоративного законодавства Республіки Казахстан в контексті законодавчих реформ і концепцій

Вивчення корпоративного права та корпоративних правовідносин за останні кілька років перетворилося на один із найактуальніших напрямків правових досліджень в науковому співтоваристві. Це явище зумовлене багатьма факторами, серед яких превалюють: глобалізація, трансформації економічних правовідносин, нові виклики сучасних демократій, динаміка реф...