Господарська діяльність, пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, як предмет державного контролю (нагляду)

Об’єкти підвищеної небезпеки можуть призвести до небажаної ситуації техногенного чи природного характеру. Тому тема є актуальною для вивчення. Основна мета роботи полягає у дослідженні господарської діяльність, яка пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, з точки зору предмета державного контролю (нагляду). Автором було проа...

Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя Четвертого Універсалу)

На фоні аналізу розвитку подій на зламі 1917-1918 рр. досліджується важливіший етап в історії українського державотворення – проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР). В роботі особлива увага приділена дослідженню причин, які призвели до проголошення незалежності УНР, а саме розвитку конфлікту з більшовиками, який при...

Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК

Перехід процесу оцінювання знань студентів з традиційних іспитів на тестові методи має багато позитивних моментів. Основна мета роботі полягає у логіко-методичному аналізі завдань тестів загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК). Авторами було встановлено негативні моменти тестування. Встановлено, що це приводить до того, що тестове...

Пряма дія норм конституції України: від принципу – до практичного застосування

Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції відіграють ключову роль в реалізації принципу прямої дії норм Конституції України. Робота присвячена дослідженню проблем конституціоналізації принципу прямої дії норм Конституції України. Автором проаналізовано юридичні позиції Конституційного Суду України щодо означеної проблеми. Звернено...

Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання

Стаття присвячена визначенню правової природи корпоративних правовідносин в Україні. Автором аналізують полярні наукові підходи щодо встановлення місця корпоративного права України в системі права через визначення сутності корпоративних правовідносин, як її стержневої складової. Розглянути різні наукові погляди щодо питання правової природи корп...