Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності

В умовах все більшої уваги сучасного суспільства і кожного його члена до творчості, прояву своєї особистості, можливостей поширення результатів творчої діяльності за допомогою інформаційних мереж, технічних новинок, все більшої ваги та популярності набирають договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальн...

Гармонізація українського законодавства про акцизне оподаткування алкогольних напоїв з правом Європейського Союзу

Акцизний податок є джерелом наповнення бюджету в Україні та інструментом державного регулювання виробництва і обігу підакцизних товарів. Однак, ухилення від сплати цього податку та зростання тіньового сектору економіки негативно впливають на всі сфери суспільного життя. Тому метою цієї публікації є визначення напрямі...

Окремі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель

Внаслідок стрімкого погіршення протягом останніх десятиліть стану земель в Україні, значна частина останніх незалежно від їх цільового призначення вимагає проведення невідкладних заходів їх відновлення. Актуальність такого наукового дослідження зумовлена насамперед браком комплексного і всебічного аналізу правового з...

Перегляд підходів до інституту цивільно-правової відповідальності у процесі рекодифікації Цивільного кодексу України

Проблематика цивільно-правової відповідальності хоча і не є новою для цивілістичної доктрини, втім не втрачає актуальності. У дослідженнях українських вчених спостерігаються два підходи до розуміння поняття цивільно-правової відповідальності – позитивно-перспективний та негативно-ретроспективний. Втім, останнім...

Моделі публічного управління гральним бізнесом у світі

Актуальність дослідження питання моделей публічного управління гральним бізнесом у світі зумовлена необхідністю вивчення зарубіжного досвіду задля удосконалення правового регулювання та інструментів публічного управління ринком грального бізнесу в Україні. При проведенні дослідження авторами використовувались філософ...