Роль міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту на Сході України

В даному науковому дослідженні поставлено завдання вивчення ролі міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту, викликаного на території сходу України. Підставою для проведення наукового дослідження служать останні доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також ОБСЄ по Україні. Актуальність заявленої темат...

Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи

Сучасний етап розвитку суспільних відносин характеризується стрімким збільшенням цифрових технологій. Інтенсивний розвиток науки та активний технологічний прогрес стали основними характерними ознаками сучасного суспільства. Це позначилось на особливостях життя людей в соціумі, реалізації їх прав та свобод, стало каталізатором формування нової ка...

Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів

Застосування криміналістичних та судово-експертних знань є необхідною передумовою розслідування злочинів на локальному та національному рівні. Без застосування криміналістичних та судово-експертних знань розслідування в межах кримінального процесу стає мертвим та бездоказовим. Але із глобалізацією світових процесів, ро...

Світовий досвід впровадження електронних адміністративних послуг

Одним із факторів розвитку громадянського суспільства у демократично розвинутих країнах є дієвий, налагоджено функціонуючий інститут надання адміністративних електронних послуг. Незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, присвячених різним аспектам надання електронних адміністративних послуг населенню, б...

Оновлення Цивільного кодексу України як запорука ефективної взаємодії держави та суспільства

У статті здійснено аналіз чинних положень ЦК України та судової практики, вивчено міжнародні акти цивільного законодавства. Ураховуючи потребу в оновленні цивільного законодавства до законодавства країн Європейського Союзу, а також поступового наближення до рекомендацій Європейського Союзу в майновій сфері зроблено вис...