Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину

Стаття присвячена дослідженню обстановки вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину. Проаналізовано наукові дефініції та зміст обстановки вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики. За результатами узагальнення та аналізу емпіричних даних виокремлено елементи обстановки вчиненн...

Правозахисна діяльність Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Захист конституційних прав та свобод людини та громадянина під час агресії іншої країни набуває особливого значення. Тому основна мета роботи полягає в аналізі правозахисної діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. У статті доведено, що статус Представництва розвивався у 1992– 2002 рр., із набуттям органом...

Переведення боргу при реорганізації господарського товариства

 Стаття присвячена дослідженню співвідношення конструкції переведення боргу як способу заміни осіб у зобов’язанні та реорганізації як форми припинення господарського товариства. Зважаючи на законодавчі акти, автор зробив висновок про наявність сингулярного правонаступництва під час ліквідації господарського товариства. Критерієм розме...

Сучасна мережа правової системи і атипові джерела закону

 Проблема класифікації джерел права в науковій літературі ще досконало не вивчена. Розподіл джерел права зводиться до вивчення одного з видів права – нормативно-правового. Тому основна мета роботи полягає у вивченні сучасної багатосторонньої юридичної системи і атипових джерел права. Встановлено, що каталог джерел права зростає протяг...

Повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і сучасний стан

Корупція є деструктивним явищем, що спричинює небажані наслідки для розвитку суспільства і держави в цілому. Тому у статті досліджено теоретичні основи і практичні проблеми повернення активів, одержаних унаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні, визначено мету, суб’єктів реалізації, об’єкти пошуку та етапи здійснення та...