Особливості статусу президента в Арабських Республіках (порівняльний аналіз)

Стаття присвячена дослідженню специфіки статусу президента в різних арабських республіках. Новизну даного дослідження складає виділення і групування визначальних особливостей статусу президентів в арабських республіках за їх різних типів. В роботі встановлена помітна тенденція поступових змін конституцій та республіканської форми правління арабс...

Окремі криміналістичні вчення: концептуальні підходи до формування

Розглянуто концептуальні підходи до формування та застосування окремих криміналістичних учень (теорій) як наукових конструкцій, що становлять основу структури загальної теорії криміналістики та визначають рівень розробки теоретико-методологічної бази цієї науки. Складовою частиною загальної теорії криміналістики, її стрижнем виступають окремі кр...

Ефективність кримінально‑правового забезпечення охорони і захисту гідності в Україні: питання соціальної зумовленості

У статті здійснено спробу дослідження ефективності кримінально-правового забезпечення охорони і захисту гідності в Україні. Вирішення такої проблеми стало можливим через звернення уваги на питання соціальної обумовленості криміналізації діянь, які посягають на гідність людини. Важливим є те, що автором встановлено чинники соціальної зумовленості...

Рівність, свобода, справедливість: ціннісно‑правові властивості

 У статті досліджуються проблеми ціннісного підходу до розуміння важливих соціальних пріоритетів, окреслюються ціннісно-правові властивості рівності, свободи та справедливості як основних підвалин ліберально-демократичних інститутів, основоположні засади побудови демократичного суспільства. Автором досліджуються еволюційні процеси розуміння...

Інтернет‑лібертаріанство та інтернет‑етатизм в контексті інтернет‑прав людини

В роботі розглянуто проблему неузгодженості та дисбалансу між інтернет-лібертаріанством та інтернет-етатизмом з точки зору інтернет-прав людини. В роботі узагальнено протилежні фундаментальні позиції у питаннях балансу між правами і свободами людини та юридичними і фактичними можливостями державної влади щодо контролю інтернет-простору та його с...