Завдання внутрішньої державної діяльності в процесі соціалізації

У статті розглядається категорія соціалізації внутрішньої діяльності держави. Показано важливість застосування соціологічного підходу до оптимізації взаємодії державних інституцій, суспільства і особистості. У дослідженні запропоновані вимоги до ролі держави в процесі правової соціалізації. Показано необхідність активної участі держави в правові...

Територіальні громади у цивільно‑правових відносинах

В Україні, у процесі проведення правової реформи, досить активно оновлюється чинне законодавство. На шляху до впровадження цивілізованих правил ведення економічної діяльності необхідно належно обґрунтувати ключові у даній сфері конструкції. Тому основна мета роботи полягає у аналізі територіальних громад у цивільно-правових відносинах. У роботі...

Момент виконання обов’язку зі сплати податків та зборів: податково‑правовий аспект

Процедуру виконання податкового обов’язку пов’язують з особливостями регулювання бюджетних відносин. Формування за рахунок податкових надходжень коштів, що забезпечують реалізацію державних функцій, підносить податкові правовідносини до рангу одних з найбільш значущих для існування держави та тих, що вимагають безумовного державного...

Судова правотворчість та адміністративні правовідносини: пошук взаємозв’язку

Стаття присвячена дослідженню впливу рішень органів судової влади на процес застосування норм адміністративного законодавства. Автором підкреслено важливість визначення новітньої системи джерел адміністративного права з метою формулювання ролі судових рішень для динаміки адміністративних правовідносин. Проаналізовано співвідношення понять «...