Методи правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави в інформаційній сфері

Інформаційний чинник є важливим фактором суспільного розвитку, оскільки виконує організаційно-управлінську та регулятивно-контрольну функції в сучасному інформаційному суспільстві. Тому основна мета роботи полягає у аналізі методів правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави в інформаційній сфері. У статті запропоновано наукову гіп...

Модернізація правової системи України і розширення правового простору Європейського Союзу

Сучасний розвиток Української держави характеризується багатьма особливостями у всіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері державного управління, зумовленими внутрішніми і зовнішніми явищами й процесами, серед яких чільне місце займають євроінтеграційні та глобалізаційні впливи. Тому основна мета роботи полягає у оцінці модернізації правов...

Інституційна спроможність держави та права людини

У статті розкриваються основні параметри інституційної спроможності держави. Верховенство права як критерій легітимності діяльності держави передбачає методичне втілення владних рішень в життя, які мають ґрунтуватися на фундаментальних цінностях гідності людини, свободи, рівності, поділу влади та демократії. В якості основного методологічно...

Теоретико‑правові засади розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони

Дослідження проблеми правового регулювання суспільних відносин у сфері стратегічних комунікацій в умовах розвитку інформаційних технологій та поширення негативних інформаційних впливів на людину і суспільство є вкрай актуальною темою та потребує комплексного наукового опрацювання. Автор поставив за мету проаналізувати теоретичні, історичні та пр...

Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні

У процесі становлення і розвитку інституту парламенту виникає необхідність своєчасного вдосконалення організаційно-функціональної основи, конституційного та іншого законодавства, що сприяє ефективному функціонуванню цієї інституції. На переконання багатьох фахівців, бікамералізм є серйозним фактором зменшення політичної напруженості в країні, ос...