Андрій Богданович Гриняк

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем договірного права
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
01042, вул. Раєвського, 23-а, Київ, Україна

Статті автора