Дмитро Васильович Лук’янов

Начальник управління планування і координації правових досліджень в Україні НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент

Статті автора

  1. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем