Григорій Григорович Мошак

Старший науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у галузі боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор

Статті автора