Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 1, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Україна, м. Харків
ORCID 0000-0002-3447-1252

Статті автора