Ірина Володимирівна Гетьман

Завідувачка сектору порівняльного правознавства НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук

Статті автора