Ірина Володимирівна Гетьман

Завідувачка сектору порівняльного правознавства НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук

Статті автора

  1. Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій)