Мар’яна Дмитрівна Пленюк

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем договірного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної
академії правових наук України, Україна, м. Київ
ORCID 0000‑0001‑5007‑4348

Статті автора

  1. Правова природа ризику в договорах з виконання робіт