Михайло Валерійович Шепітько

Кандидат юридичних наук, старший, науковий співробітник, докторант, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України м. Харків, Україна

Статті автора

  1. Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
  1. Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
  1. Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя