Ніна Романівна Нижник

Завідувач відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Статті автора

  1. Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання