Олег Сергійович Гиляка

Здобувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, молодший науковий співробітник відділу координації правових досліджень НАПрН України

Статті автора