Олег Зіновійович Панкевич

Кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна, м. Львів

Статті автора

  1. Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини)
  1. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України)
  1. Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект