Олексій Олександрович Кот

Відділ проблем приватного права

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені

академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Київ, Україна

Статті автора