Сергій Васильович Глібко

В. о. заступника директора НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, доцент, кандидат юридичних наук

Статті автора

  1. Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями