Світлана Василівна Панова

Науово-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Харків, Україна

Статті автора